Róbert Puškár - Páni Bratia

PÁNI BRATIA
Róbert Puškár & Peter Niňaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Róbert Puškár

O nás
 
Huslista, spevák a hráč na rôzne ľudové nástroje /fujara,píšťalky, panová píšťala, ninera, drumbľa, ústna harmonika/ pochádza z Tŕnia v okrese Zvolen. Prvé hudobné vzdelanie získal na Základnej umeleckej škole vo Zvolene, kde tiež pôsobil v  detskej ľudovej hudbe súboru „Zornička“ ,ktorá získala množstvo ocenení na domácich i zahraničných hudobných festivaloch./Film Hanča,Janko,Lucia. /
V štúdiu hry na husliach pokračoval na Konzervatóriu v Bratislave v triede zasl.uč. Albína Vrteľa. Počas tohto štúdia sa zúčastnil  „Súťaže slovenských Konzervatórií“ , v ktorej získal v roku 1980 druhé,a v roku 1982 prvé miesto. V tom čase začal pôsobiť v umeleckom súbore Lúčnica ako koncertný majster orchestra a primáš ľudovej hudby. Hudobné štúdia ukončil v roku 1987 na VŠMU v Bratislave diplomovým recitálom. Potom v rámci Základnej vojenskej služby pôsobil vo VUS-e. V roku 1988 bol prijatý do Slovenskej filharmónie, kde hral dve sezóny. Naďalej pracoval v Lúčnici, kde si zdokonaľoval svoje hudobné majstrovstvo v hre na husliach, ľudových nástrojoch a speve./ Programy Putovanie za pesničkou, Reprezentačný program, Pieseň a práca,Karpaty /

Od roku 1990 do 1999 pôsobil ako koncertný majster orchestra v divadle Nová scéna.V roku 1991 založil spolu s Petrom Niňajom- spolužiakom z VŠMU a kolegom z Lúčnice i Novej scény-Pressburger duo. Pod týmto menom účinkujú hlavne v zahraničí.
 
V roku 1995 bol spoluzakladateľom a primášom „ Zlatej muziky“, ktorá pôsobila v SĽUK-u /programy Zo srdca, Haravara, Zlatá muzika,Čarovné husle.So Sľukom spolupracuje dodnes ako sólista spevák a inštrumentalista v programoch Cirkus svet a Sen.

Okrem interpretačnej činnosti sa venuje aj úpravám ľudových piesní pre Zlatú hudbu a pre detské folklórne súbory /Prvosienka, Klnka,Karpaty,Striebornica/. V rokoch 1994-1995 nahral s ľudovou hudbou Lúčnice MG kazety pre deti /Kukulienka kde si bola, Dínom,dánom…./ a v roku 1997 CD a MG „Zlatá muzika“,v r. 2000-2004 séria CD nahrávok s ľud.orchestrom Sľuku.

V rokoch 1999 až 2002 účinkoval spolu s Peterom Niňajom v televíznej talk-show Milana Markoviča ako „Páni Bratia“, v ktorej interpretovali vlastné hudobné kompozície a piesne.Ako Páni Bratia sa najviac zapísali do povedomia širokej slovenskej verejnosti,a pod týmto názvom vystupujú v rôznych programoch po celom Slovensku.

V roku 2004 bol zakladajúcim členom 55-členného orchestra „Zlaté husle“,v ktorom pôsobí ako vedúci hráč (hrajúci dirigent) a sólista-multiinštrumentalista.S malým obsadením tohto orchestra,tzv.“Sólisti orchestra Zlaté husle“,účinkuje v sučasnosti tiež s um.súborom Lúčnica.

Ako uznávaný interpret slovenskej hudobnej kultúry reprezentoval našu krajinu v mnohých štátoch sveta / Európa,Turecko,Cyprus,Maroko,USA,Kanada,Kuba,Japonsko,Južná Kórea,Čína,India,Južná Amerika,štáty Karibiku / a svojim interpretačným majstrovstvom všade rozdáva krásu a radosť.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky